More Website Templates @ TemplateMonster.com. December10, 2011!

Servicii Comerciale

- consultanţă de specialitate în materie notarială
- redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)
- certificarea proceselor verbale ale hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor societăţilor comerciale
- redactarea şi autentificarea cesiunilor de părţi sociale sau acţiuni la societăţi comerciale
- redactarea şi autentificarea contractelor specifice activităţii diverselor societăţi comerciale ( barter, distribuţie, furnizare, depozit, etc)

 

Notar Public

 

Ce este Notarul Public?

Notarul este un liber profesionist, care îndeplineste acte de autoritate publica. Numirea în functie a notarului public, suspendarea si încetarea acestei calitati atesta caracterul dublu al pozitiei notarului...