Traducere – Apostile

Traducere din limba: – Maghiara; – Olandeza; – Ucraineana; – Turca; – Franceza; – Greaca; – Spaniola; – Catalana; – ...

Servicii Succesorale

– redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare sau renunţare la succesiune şi înscrierea acestora la Registrul Naţional de Evidenţă a ...

Servicii comerciale

– consultanţă de specialitate în materie notarială – redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, ...

Redactare autentificare

– contracte de vânzare-cumpărare – contracte de schimb imobiliar – acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile – contracte de ...
Awesome Image
Birou Notarial

Ce este notarul public?

Notarul este un liber profesionist, care îndeplineste acte de autoritate publica.
Numirea în functie a notarului public, suspendarea si încetarea acestei calitati atesta caracterul dublu al pozitiei notarului care este titular al unui serviciu de interes public si, totodata, un liber profesionist, membru al unei organizatii profesionale.
Awesome Image

Servicii
notariale

 • Redactare autentificare
  - contracte de vânzare-cumpărare
  - contracte de schimb imobiliar
  - acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
  - contracte de rentă viageră
  - contracte de garanţie imobiliară
  - contracte de întreţinere
  - acte de partaj bunuri mobile sau imobile
  - contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
  - contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile
  - contracte de împrumut cu sau fără ipotecă
  - contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile
  - antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare
  - contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
  - tranzacţii, etc
 • Servicii comerciale
  - consultanţă de specialitate în materie notarială
  - redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)
  - certificarea proceselor verbale ale hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor societăţilor comerciale
  - redactarea şi autentificarea cesiunilor de părţi sociale sau acţiuni la societăţi comerciale
  - redactarea şi autentificarea contractelor specifice activităţii diverselor societăţi comerciale ( barter, distribuţie, furnizare, depozit, etc)
 • Servicii succesorale
  - redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare sau renunţare la succesiune şi înscrierea acestora la Registrul Naţional de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.O.S.)
  - obţinerea certificatelor necesare la dezbaterea sucesiunii, de la R.N.O.S., R.N.T.A., Camera Notarilor Publici
  - redactarea şi autentificarea testamentelor şi înscrierea acestora la Registrului Naţional de Evidenţă a Testamentelor Autentice (R.N.T.A.)
  - dezbaterea succesiunii şi eliberarea certificatului de moştenitor (legatar) sau de calitate de moştenitor, după caz
  - redactarea şi autentificarea partajelor succesorale voluntare
Awesome Image

Suna acum pentru
mai multe informatii!

Contact
Awesome Image
Call Now Button